Simo Mikkonen

FT Simo Mikkonen on akatemiatutkija Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksella ja Jyväskylän yliopistossa toimivan tutkimusryhmä TEHOn (Teaching History Outside the Box / Tutkivaa ja eläytyvää historian opetusta) perustajia.