Talvikki Ahonen

Talvikki Ahonen on postdoc-tutkija Itä-Suomen yliopistossa.