Tommi Koivula

Dosentti, YTT Tommi Koivula työskentelee erikoistutkijana Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksella. Heinäkuussa 2016 julkaistussa kirjassaan The European Union and the Use of Military Force: Uncovering the Myths (Routledge) hän tarkastelee Euroopan unionin sotilaallisen voimankäytön puheavaruutta.