Andreas Fagerholm

Andreas Fagerholm är politices doktor och verksam som forskare i statskunskap med masskommunikation vid Åbo Akademi (i Vasa).

Beräkningsbaserad politologi och ideologisk positionering

Lukuaika: 5 min. Under de senaste åren har beräkningsbaserade forskningsmetoder (computational methods) fått ett ökat genomslag inom den politologiska forskningen. Två korta studier inom finländsk politik med oövervakad automatisk innehållsanalys illustrerar metodens möjligheter som politologens framtida hjälpmedel. [Lue lisää]