Bradley Reynolds

Bradley Reynolds är doktorand i politisk historia vid Helsingfors universitets Aleksanteri-institut och en tillhörande forskare med projektet Finlands akademi Östersjöregionen och Hysteres efter det kalla kriget (BALTRAN). Han forskar på internationell historia och beslutsfattarnas minnen i Finland och Ryssland, speciellt sett på europeisk säkerhet på 1990-talet och CSCE ur ett transnationellt perspektiv.