Henrik Serup Christensen

Henrik Serup Christensen är akademiforskare vid Institutet för samhällsforskning (Samforsk) vid Åbo Akademi med ett forskningsprojekt som undersöker användningen av demokratiska innovationer i Finland och effekten på den demokratiska legitimiteten