Jaakko Hillo

Jaakko Hillo studerar statskunskap på Helsingfors universitet och skriver sin pro gradu -avhandling om innovationspolitik.