Laura Nordström

Laura Nordström är doktorand i allmän statslära och världspolitik vid Helsingfors universitet. Hon forskar i expertkunskapens makt och lobbying i beslutsfattandet kring eurokrisen.