Marina Näsman

Marina Näsman har nyligen disputerat i socialpolitik vid Åbo Akademi med en avhandling som handlar om välbefinnande hos de allra äldsta. Hon har även varit anställd inom projektet Äldres sociala inkludering ur ett minoritetsperspektiv – en nationell och internationell jämförelse (AgeMin) i vilket äldres förtroende var ett fokusområde.