Mikael Harjula

Mikael Harjula är nämndforskare vid Svenska litteratursällskapet och jobbar i projektet Politiskt beteende i den finlandssvenska diasporan.

Den finlandssvenska diasporan

Lukuaika: 8 min. På senare år har den märkbart stora migrationen bland svenskspråkiga finländare väckt ett allt större intresse. Trots detta vet vi överraskande lite om de finlandssvenskar som är bosatta utomlands. Vilka är dessa utlandsfinlandssvenskar och vad tänker de om det finländska samhället? [Lue lisää]