Oscar Winberg

Oscar Winberg är doktorand i historia vid Åbo Akademi. Hans forskningsintressen är modern amerikansk politisk historia och i synnerhet förhållandet mellan massmedia och politik.