Pia Mikander

Pia Mikander doktorerade i pedagogik hösten 2016. Hon har en bakgrund som ämneslärare och är särskilt intresserad av skolans och de samhälleliga ämnenas världsbild, samt hur man kan arbeta med kritiskt tänkande i en skolkontext.

Västerländsk hegemoni i finländska läroböcker

Lukuaika: 8 min. Den finländska läroplanen eftersträvar att förmedla värderingar som mänskliga rättigheter, jämlikhet och demokrati i undervisningen. Trots detta konstrueras än idag en västerländsk hegemoni i läroböcker. Pia Mikander efterlyser diskussion om de finländska läroböckernas ideologi i samhälleliga ämnen. [Lue lisää]