Susann Simolin

Susann Simolin är doktorand i statsvetenskap vid Åbo akademi och anställd som forskare och (tjänstledig) informationsansvarig vid Ålands fredsinstitut. Temat för hennes doktorsavhandling är hur exempel används inom internationell konfliktlösning, med fokus på användarnas perspektiv.