Allmän

Den finlandssvenska diasporan

Lukuaika: 8 min. På senare år har den märkbart stora migrationen bland svenskspråkiga finländare väckt ett allt större intresse. Trots detta vet vi överraskande lite om de finlandssvenskar som är bosatta utomlands. Vilka är dessa utlandsfinlandssvenskar och vad tänker de om det finländska samhället? [Lue lisää]

Beräkningsbaserad politologi och ideologisk positionering

Lukuaika: 5 min. Under de senaste åren har beräkningsbaserade forskningsmetoder (computational methods) fått ett ökat genomslag inom den politologiska forskningen. Två korta studier inom finländsk politik med oövervakad automatisk innehållsanalys illustrerar metodens möjligheter som politologens framtida hjälpmedel. [Lue lisää]

Den ideala demokratin – ett medborgarperspektiv

Lukuaika: 8 min. Den politiska eliten och forskare har genom tiderna försökt formulera en ideal demokrati. Däremot har medborgarnas syn på hur man bäst styr samhället länge förbisetts. En ny forskningsansats ställer frågan till medborgarna – och får genomtänkta svar som kan belysa hur demokratin ser ut i framtiden. [Lue lisää]

Västerländsk hegemoni i finländska läroböcker

Lukuaika: 8 min. Den finländska läroplanen eftersträvar att förmedla värderingar som mänskliga rättigheter, jämlikhet och demokrati i undervisningen. Trots detta konstrueras än idag en västerländsk hegemoni i läroböcker. Pia Mikander efterlyser diskussion om de finländska läroböckernas ideologi i samhälleliga ämnen. [Lue lisää]