Norden och EUs flyktingkris — mot en mer samstämd politik

Det nordiska samarbetet kring asylfrågor har varit mycket splittrat och snarast kompletterat EU:s ram för samordning av asylpolitiken. Flyktingkrisen visade hur viktigt samarbetet mellan grannländerna är och hur beroende de är av varandra.

Norden och EUs flyktingkris — mot en mer samstämd politik Läs mer »