Riktlinjer för skribenter

Politiikasta är en tidskrift för popularisering av vetenskapen. Vi publicerar forskares analyser av samhälleliga fenomen och samhällsforskning på finska, svenska och engelska.

Stil och format

Den rekommenderade längden för artiklar är maximalt 10 000 tecken. I material som publiceras på internet är det särskilt viktigt med korta stycken. Beroende på meningarnas längd kan ett stycke bestå av en till ett par tre meningar. Satsa på korta men kompletta meningar; använd inte listor.

Undvik akademisk jargong eftersom tidskriften riktar sig till en bred läsekrets. Det behövs också mellanrubriker. Citat på främmande språk ska översättas till textens språk.

Länkar som behövs och klargör innehållet kan läggas till. Länkarna är avsedda att bidra med ytterligare information och ange referenser. Eventuella länkar sätter du inom klamrar vid det ställe i texten där du vill placera hänvisningen.

Observera att läsaren ska kunna förstå texten också utan att öppna länkarna.

Formulera texten så att eventuella hänvisningar är inbakade i texten som länkar. Gör enbart nödvändiga hänvisningar. Eftersom Politiikasta syftar till popularisering, använder vi inte fot- eller slutnoter eller separata litteraturförteckningar. Redaktionschefen hjälper vid behov till med utformningen av hänvisningar.

Redigeringsprocess

Även om vi gärna tar emot förslag och idéer, kan vi inte kommentera halvfärdiga texter. Chefredaktörerna fattar beslut om publicering individuellt för varje färdigt manuskript som presenteras.

Efter att ett beslut om publicering fattats, redigerar redaktionschefen texten tillsammans med skribenten för publicering. Allt material som publiceras i tidskriften genomgår samma redigeringsprocess.

Skicka artikelförslag som utformats enligt de här riktlinjerna till toimitus@politiikasta.fi. Bifoga en presentation av dig själv.

Se gärna även redaktionschefens språkvårdstips.