Identiteetti

Identiteetin käsitteestä on tullut tärkeä teoreettinen työkalu politiikan tutkijalle. Mitä identiteetti pitää sisällään?

Euroopan kulttuuriperintöä dekolonisoimassa

Kulttuuriperintöön sidottujen arvojen eurosentrisyyden purkaminen ja dekolonisoiminen voi haastaa sen, mitä kulttuuriperintö merkitsee meille, ja tehdä näkyväksi kulttuuriperinnön poliittisuutta.

Matar: Kulttuurisen itsetietoisuuden äärellä

Hisham Matarin omaelämäkerrallinen kertomus neljännesvuosisadan yrityksestä löytää oma isä ja selvittää hänen vaiheensa Libyassa vankilassa kasvaa hienoksi moniulotteiseksi kirjaksi.

Scroll to Top