Vad?

 

Läs instruktionerna för skribenterna och erbjud en artikel genom att kontakta oss per e-post!

Politiikasta är en belönt nättidsskrift vars ansvariga utgivare är Statsvetenskapliga Föreningen r.f. och är inriktad på att kommunicera forskningsresultat och analyser inom samhällsvetenskap på ett koncist och lättförståeligt sätt, så att även icke-akademiker kan ta del av dessa.

Politiikasta publicerar artiklar och analyser av forskare och samhällsvetare om aktuella politiska frågor och politisk forskning. År 2019 besöktes nättidningen över 250 000 gånger.

Vi vill erbjuda analyser av forskare på ett så mångsidigt sätt som möjligt: i skrift, bild och inspelningar. Mångfalden sträcker sig även till språk: vi publicerar analyser på finska, svenska och engelska.

Politiikasta internationella publikationskod är ISSN 2323-7090. Nätpublikationer som erhållit ISSN-kod införs både i nationalbibliografin och i den internationella ISSN Portal -databasen.

Författare kan själv föra in publikationer i tidskrifter med nätpublikationskod i universitetens databaser. Texter som publicerats i Politiikasta kategoriseras som populärvetenskapliga artiklar.

Texterna som publiceras i tidningen representerar skribenternas synpunkter.

År 2019 tilldelades Politiikasta Årets vetenskapsjournalist-pris av Finlands vetenskapsredaktörers förbund. Politiikasta belöntes år 2016 med Suomen tiedekustantajien liitto ry:s pris för betydande insatser i förmedling av forskningsresultat till den allmänna diskussionen om politiska angelägenheter. År 2016 var vi också finalist om Liikutu tiedosta-priset.

Vi tar gärna i mot synpunkter och förslag berörande utvecklandet av tidskriften och dess innehåll.

Redaktion

toimitus(at)politiikasta.fi

Chefredaktör Mikko Poutanen
mikko.poutanen(at)politiikasta.fi

Redaktionssekreterare Emmi Skytén
emmi.skyten(at)politiikasta.fi

Finansiärerna

Under åren 2017-2022 finansieras Politiikasta av Koneen säätiö/Konestiftelsen.

Politiikasta vill rikta ett stort tack till finansiärerna genom åren: