Vad?

Politiikasta är en prisbelönt nättidskrift som ges ut av Statsvetenskapliga Föreningen r.f. Syftet med tidskriften är att popularisera samhällsvetenskapen, och särskilt den politiska forskningen

Politiikasta görs forskningen lättfattlig, intressant och användbar. Vi vill se en bättre offentlig debatt! Läs instruktionerna för skribenter och kontakta oss per e-post för att erbjuda en artikel!

Politiikasta publicerar artiklar och analyser av forskare och samhällsvetare om aktuella politiska frågor och politisk forskning. År 2020 besöktes nättidningen över 289 000 gånger.

Vi vill erbjuda analyser av forskare på ett så mångsidigt sätt som möjligt: genom textbild och inspelningar. Mångfalden sträcker sig även till språk: vi publicerar analyser på finska, svenska och engelska.

Politiikastas internationella serienummer är ISSN 2323-7090. Nätpublikationer som har ett ISSN införs in i såväl nationalbibliografin som den internationella databasen ISSN Portal.

Med e-ISSN kan författare själva föra in publikationer ur tidskrifter i universitetens databaser. Texter som publicerats i Politiikasta klassas som populärvetenskapliga artiklar.

Respektive skribent svarar för synpunkterna i sin artikel i tidningen.

Politiikasta är en del av det finländska populärvetenskapliga utgivarnätverket TUTKITUSTI.

År 2019 tilldelades Politiikasta priset Årets vetenskapsjournalist av Finlands vetenskapsredaktörers förbund. Politiikasta belönades 2016 med Finlands vetenskapsredaktörers förbunds pris för betydande insatser för att förmedla forskningen i den offentliga debatten om politiska angelägenheter. År 2016 var vi dessutom finalist till priset Liikutu tiedosta.

Vi tar gärna emot synpunkter och förslag.

Redaktion

Chefredaktör Mikko Leino
mikko.leino(at)politiikasta.fi

Redaktionssekreterare Hanne Vuorela
toimitus(at)politiikasta.fi

Finansiärerna

Under åren 2017-2022 finansieras Politiikasta av Koneen säätiö/Konestiftelsen.

Politiikasta vill rikta ett stort tack till finansiärerna genom åren:

Rulla till toppen