Politiikasta i skolan

 

Vad beror terrorism på? Hur ser Europeiska unionens framtid ut? Hur kommer det sig att Donald Trump blev USA:s president? Vad betyder populism egentligen? Varför skrivs det så mycket i medierna om våldsdåd i Europa, trots att långt fler människor dör i Irak och Syrien?

Världen förändras och det avspeglar sig också i klassrummen. Politiikasta i skolan är en av tidskriften Politiikastas verksamhetsformer. Den går ut på att erbjuda högstadier och läroinrättningar på andra stadiet möjlighet att bjuda in en forskare i samhällsvetenskap för att diskutera aktuella teman efter elevernas önskemål.

Leena Malkki vid Kallio gymnasiet i Helsingfors hösten 2018.

Målet är att erbjuda särskilt lärare i historia och samhällskunskap sakkunskap till stöd för undervisningen – något vi ser som extra viktigt i dagens värld, där läroböcker föråldras snabbt och samhälleliga frågor gör eleverna uppenbart mer villrådiga och kanske också mer ångestladdade än för bara några år sedan.

Utmärkt och precis rätt för gymnasieelever.”

Besöken ger eleverna bättre verktyg att följa samhällsdebatten och bedöma olika påståenden som figurerar i olika sammanhang. Vi hoppas även kunna väcka elevernas intresse att förkovra sig i bakgrunden till frågorna.

Forskarna får genom besöken värdefull erfarenhet av popularisering av vetenskapen och om de ungas attityder och intressen. Läs mer om forskaren Emma Hakalas besök på gymnasieskolan Helsingin yhteislyseo.

Johanna Vuorelma vid Hyvinge Sveitsi gymnasiet hösten 2018. Foto: Jaakko Rainio

Är du intresserad av att delta?

Sedan hösten 2017 har vi besökt högstadier och gymnasier runt om i Finland. Sammanlagt har omkring 50 skolbesök gjorts.

”Ditt anförande om terrorism var informativt och lugnande. Det var bra att du hann prata om hur man kan förhålla sig till saker, om proportioner och om en sannolik, lugnare framtid.”

 

Ansökningstiden för vårens forskarbesök år 2022 är öppen

Skulle du vilja ha besök av en forskare i din skola? Du kan ansöka om forskarbesök under våren 2022 fram till 28.1.2022. Ansökan görs genom att fylla i nedanstående e-formulär. Vi meddelar dig om resultatet tre veckor efter att ansökningstiden tagit slut. Besöket är kostnadsfritt för skolan. Forskarbesöket kan genomföras antingen på plats eller på distans beroende på coronaläget.

Man kan önska sig ett besök på vilket samhälleligt tema som helst. Det kan till exempel handla om Finlands utrikes- och säkerhetspolitik, Europeiska unionen, ungdomar och samhällspåverkan, klimatförändringen som politisk fråga, terrorism, skillnader mellan politiska partier eller situationen i de östeuropeiska staterna. Besöket kan äga rum under en enskild lektion eller som en gemensam aktivitet för flera klasser.

Mer information om Politiikasta i skolan får du av Sigrid Kaasik-Krogerus (sigrid.kaasik(a)helsinki.fi).