Politiikasta I skolan

 

Vad orsakar terrorism? Varför utträder Stor-Britannien ur Europeiska unionen och hur ser unionens framtid ut? Hur kom det sig att Donald Trump blev USA:s president? Vad betyder egentligen populism? Varför skrivs det så mycket i median om våldsdåd i Europa då betydligt fler människor dör i Irak och Syrien?

Världen förändras och det avspeglas också i klassrummen. Politiikasta i skolan är Politiikasta-nättidningens nya verksamhet som går ut på att erbjuda högstadier och andra stadiets utbildningsinstanser möjligheten att bjuda in en forskare i samhällsvetenskap att diskutera och föreläsa om ett tema på önskemål av elever och lärare.

Målet är att erbjuda sakkunnighet som tillägg speciellt för lärare inom historia och samhällskunskap i dag då läroböcker föråldras beklagligt fort i en snabbt föränderlig värld och då samhälleliga frågor gör elever betänksamma och kanske rentav ångestladdade.

Forskarbesöken ger eleverna förstärkta färdigheter att följa samhällsdebatten och avgöra påståenden som framförs. Vi hoppas även kunna väcka ett intresse hos elever att själv förkovra sig närmare i frågor och dess bakgrund. Besöken ger forskarna värdefull erfarenhet om popularisering av vetenskap och om de ungas attityder samt intressen.

Hösten 2017 besökte vi högstadier och gymnasier i Esbo, Tammerfors och Kyrkslätt. Vi talade om t.ex. terrorism, presidentval och Europeiska unionens framtid. Våren 2018 besöker vi ett flertal skolor runtom i landet.

Är du intresserad att delta?

Ansökan för vårens 2018 besök är avslutad. Ansökan för besöken hösten 2018 öppnas under våren. För mer information om Politiikasta i skolan kontakta Leena Malkki (leena.malkki@helsinki.fi).