Politiikasta I skolan

 

Vad beror terrorism på? Hur ser Europeiska unionens framtid ut? Hur kommer det sig att Donald Trump blev USA:s president? Vad betyder populism egentligen? Varför skrivs det så mycket i medierna om våldsdåd i Europa, trots att långt fler människor dör i Irak och Syrien?

Världen förändras och det avspeglar sig också i klassrummen. Politiikasta i skolan är en av tidskriften Politiikastas verksamhetsformer. Den går ut på att erbjuda högstadier och läroinrättningar på andra stadiet möjlighet att bjuda in en forskare i samhällsvetenskap för att diskutera aktuella teman efter elevernas önskemål.

Leena Malkki vid Kallio gymnasiet i Helsingfors hösten 2018.

Målet är att erbjuda särskilt lärare i historia och samhällskunskap sakkunskap till stöd för undervisningen – något vi ser som extra viktigt i dagens värld, där läroböcker föråldras snabbt och samhälleliga frågor gör eleverna uppenbart mer villrådiga och kanske också mer ångestladdade än för bara några år sedan.

Utmärkt och precis rätt för gymnasieelever.”

Besöken ger eleverna bättre verktyg att följa samhällsdebatten och bedöma olika påståenden som figurerar i olika sammanhang. Vi hoppas även kunna väcka elevernas intresse att förkovra sig i bakgrunden till frågorna.

Forskarna får genom besöken värdefull erfarenhet av popularisering av vetenskapen och om de ungas attityder och intressen. Läs mer om forskaren Emma Hakalas besök på gymnasieskolan Helsingin yhteislyseo.

Johanna Vuorelma vid Hyvinge Sveitsi gymnasiet hösten 2018. Foto: Jaakko Rainio

Är du intresserad av att delta?

Sedan hösten 2017 har vi besökt högstadier och gymnasier runt om i Finland. Sammanlagt har omkring 50 skolbesök gjorts.

Besöken är avgiftsfria för skolorna och två ansökningsomgångar ordnas varje år. Ansökan för våren öppnar i slutet av året och för hösten i augusti. Chefredaktör Leena Malkki (leena.malkki@helsinki.fi) ger mer information om verksamheten.

“Ditt anförande om terrorism var informativt och lugnande. Det var bra att du hann prata om hur man kan förhålla sig till saker, om proportioner och om en sannolik, lugnare framtid.”

Ansökan om besök under hösten 2020 i augusti

Skulle du vilja bjuda in en forskare till din skola? Ansökan för våren 2020 har gått ut. Ansökan för hösten 2020 sker i augusti. Ansökan görs med e-formuläret som blir tillgängligt när ansökan öppnar. Resultaten meddelas inom två veckor efter utgången av ansökningstiden. Besöket kan göras under en enskild lektion eller vara gemensamt för flera klasser.

Besök kan efterlysas för vilket samhällsrelaterat tema som helst – till exempel Finlands utrikes- och säkerhetspolitik, Europeiska unionen, ungdomar och samhällspåverkan, klimatförändringen som politisk fråga, terrorism, skillnader mellan politiska partier eller situationen i de östeuropeiska länderna.