Ympäristöpolitiikka

Ympäristökysymykset kietoutuvat yhä enemmän politiikan tutkimuksen ympärille ilmastonmuutoksen ja kansainvälisten neuvottelujen seurauksena.

Avohakkuulle parempi vaihtoehto

Lakialoite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla luovutetaan tänään eduskunnalle. Metsän jatkuva kasvatus on nykykäytännön avohakkuuta ekologisempi ja taloudellisempi kasvatusmuoto. 

IPCC:n maankäyttö­raportin viesti ja suomalainen vastaanotto

Raportissa korostetaan yhtäältä toimien kokonaisvaltaisuutta, toisaalta niiden soveltamista paikalliseen kontekstiin. Kontekstuaalisuuden korostus tahtoo Suomessa kääntyä täkäläisten toimintatapojen puolustamiseksi ja kokonaisvaltaisuus vastuun sysäämiseksi muulle maailmalle.

Ympäristö muuttuu – puuston kasvu kiihtyy?

Ympäristössä tapahtuneet muutokset ovat lisänneet metsien puuston kasvua paljon 35 vuoden aikana. Samanaikaisesti ilmansaasteet ja muut tuhotekijät ovat kuitenkin runsastuneet sekä vaurioittaneet puita ja siten rajoittaneet kasvua. 

Puolueissa herättiin ympäristöongelmiin

Valtavat päästövähennystavoitteet on vaikea istuttaa vallitseviin yhteiskunnallisiin realiteetteihin. Puolueohjelmien retoriikan tasolla realiteetit näyttäytyvät kuitenkin luonteeltaan muuttuvina.

Vieritä ylös