populismi

Populismista on monta erilaista määritelmää. Mitkä ovat populismille tyypilliset piirteet ja ketkä edustavat populismia?

Timo Soini

Jytkystä populistisen viestinnän leviämiseen?

Suomalaisten puoluejohtajien populistisen viestinnän käyttö on lisääntynyt vuoden 2011 jälkeen. Yksi taustatekijä saattaa olla perussuomalaisten vaalimenestys eli niin sanottu jytky.  

Kääntääkö Georgian valtapuolue selkänsä eurooppalaiselle liberaalille tulevaisuudelle?

Euroopan unionin itäisen kumppanuuden politiikka on viimeisen 12 vuoden aikana pyrkinyt vahvistamaan Etelä-Kaukasian yhteiskuntien kehittymistä. Georgiassa hallituksen muodostaa tällä hetkellä yksin Georgialainen unelma -puolue, joka on viimeisen vuoden aikana kääntynyt yhä konservatiivis-autoritaarisempaa hallintomuotoa kohti. Georgia ottaa nyt sisäpolitiikkaan mallia Turkista, Unkarista ja Puolasta.

Populismin sukupuoli

Sen jälkeen, kun oikeistopopulistisen Rassemblement National -puolueen puheenjohtajaksi valittiin aikaisemman johtajan Jean-Marie Le Penin tytär Marine, puoleen kieli siistiytyi, mutta konservatiiviset arvot ja maahanmuuton vastustus pysyivät. Nyt Marine Le Penistä povataan presidenttiä.

Populismin evoluutio Suomessa

Suomen pienviljelijäin puolueesta perussuomalaisiin – millaista suomalaisen populismin kehitys on ollut?

Mistä Hongkongin levottomuuksissa on kysymys?

Hongkongin laajasti uutisoidut kesällä alkaneet protestit alkoivat nyt jo poisvedetystä lakiehdotuksesta. Pidemmässä katsannossa Hongkongissa jo vuosia epäsäännöllisesti jatkuneisiin protesteihin ja tyytymättömyyteen on muitakin syitä.

Asiantuntijuus ja akateeminen populismi

Britannian EU-kansanäänestystä edeltänyt julkinen keskustelu tarjoaa näkökulmia sekä asiantuntijoiden rooliin julkisuudessa että akateemiseen populismiin.

Vieritä ylös