Redaktion

Vår redaktion besitter mångsidig sakkunnighet och kompetens inom studiet av politik och samhället.

Se även redaktionens meddelanden om aktuella evenemang, lediga platser, ärenden som berör redaktionen och redaktionens tidigare uppträdanden i medierna.

Politiikasta-lehden vastaava päätoimittaja Mikko Leino

Mikko Leino

CHEFREDAKTÖR

Politices doktor Mikko Leino är specialforskare i ett forskningsprojekt vid Åbo universitet som undersöker rättvis klimatomställning och relaterat medborgardeltagande finansierat av Finlands Akademi. Leinos forskning gäller demokratiska innovationer, deliberativ demokrati samt medborgaropinion – speciellt angående inställningar till invandrings- och klimatpolitik. Han är också intresserad av bland annat frågor gällande medborgarkompetens, politisk geografi och samhällelig polarisering. Leino började som chefredaktör vid tidskriften under sommaren 2023.


Marianne Sandelin

CHEFREDAKTÖR

Marianne Sandelin (FM) arbetar som doktorand vid doktorandprogrammet i Politisk, samhällelig och regional förändring vid Helsingfors universitet inom ämnet politisk historia. I sin avhandling utforskar hon den europeiska konservatismens filosofiska och intellektuella historiska rötter genom att undersöka Joseph de Maistres politiska filosofi – i synnerhet Maistres kritik av upplysningens politiska rationalism, idealism och intellektualism samt hans komplicerade förhållande till universalism och pluralism. Sandelins forskningsintressen omfattar till exempel upplysningen, motupplysningen, liberalism, konservatism, universalism och samhällelig polarisering. 


Iida-Maria Tammi

CHEFREDAKTÖR

Politices doktor Iida-Maria Tammi är forskare inom internationell politik och humanitarism. Tammi disputerade i läroämnet politisk historia vid Helsingfors universitet på hösten 2023. Hennes artikelbaserade doktorsavhandling undersökte biståndarbetares säkerhet i konfliktområden. Idag undersöker Tammi klimatkrisens humanitära påverkningar. Projektet finansieras av Alfred Kordelins stiftelse och utförs vid den tyska tankesmedjan Centre for Humanitarian Action.


Toimituspäällikkö Hanne Vuorela

Hanne Vuorela

REDAKTIONSCHEF

Soc.kand. Hanne Vuorela är redaktionschef för tidskriften Politiikasta. Som sakkunnig inom mediatext är redaktionschefens uppgift att hjälpa publiken och forskaren att bättre förstå varandra. Vuorela studerar journalistik och mediaforskning vid Tammerfors universitet. Vid sidan om studierna arbetar Vuorela också som podcast-journalist och -producent samt med olika uppgifter inom grafisk design.


Gennady Kurushin

Gennady Kurushin

WEB DESIGNER

Ekonomen Gennady Kurushin är frilansande webbdesigner med lång erfarenhet inom grafisk design och digital marknadsföring. Kurushin arbetar för att främja popularisering av vetenskap och blir inspirerad av samarbete och förverkligande av idéer.


Redaktionens medlemmar


Joonas Aitonurmi

Pol.mag. Joonas Aitonurmi har studerat statsvetenskap vid Helsingfors universitet. Han arbetar som specialist inom offentlig sektor och redaktör som gärna jobbar med popularisering av vetenskap. I sitt master uppsats studerade han politisk representation av arbetsgivarorganisationer och finsk skogsindustri.


Emma Hakala

Pol.dr Emma Hakala har disputerat på politisk historia och jobbar vid Utrikespolitiska institutet. Hennes doktorsavhandling behandlade begreppet miljösäkerhet och framför allt de internationella organisationernas roll i förverkligandet av det i Västra Balkan efter konflikterna under 1990-talet. Hakala är intresserad av miljö- och klimatsäkerhet och av hållbar utveckling.


Julian Honkasalo

Fil.dr, PhD Julian Honkasalo jobbar som Finlands Akademis postdoc-forskare vid institutionen för genusvetenskap vid Helsingfors universitet. Honkasalo disputerade våren 2016 i genusvetenskap vid Helsingfors universitet. Våren 2018 blev han också politices doktor vid New School for Social Research i New York. Till Honkasalos viktigaste forskningsintressen hör de historiska maktstrukturerna kring kön och ras, biopolitik, Hannah Arendts politiska tänkande och icke-våldsmotstånd.


Ari-Elmeri Hyvönen

Pol.dr Ari-Elmeri Hyvönen är postdoc-forskare vid Jyväskylä universitet. Till hans forskningsområden hör politisk teori, säkerhet och faktas roll i politiken. Hyvönen har tidigare jobbat inom ett VN TEAS-projekt om resiliens vid Tammerfors universitet och som gästforskare vid universitetet i Verona och Bard College. Hans publikationer har bland annat handlat om postfaktisk politik, Hannah Arendts tänkande, resiliens och högskolepolitik.


Sigrid Kaasik-Krogerus

Pol.dr Sigrik Kaasik-Krogerus är universitetslektor vid Helsingfors universitets humanistiska fakultet. Innan dess var hon postdoc-forskare inom EUROHERIT-projektet vid Jyväskylä universitet. Projektet analyserade hur Europeiska unionens frambringar kulturarv och hur detta kulturarv används för unionens identitetsbygge. Kaasik-Krogerus är också intresserad av media, identitet, EU, Östeuropa och Estland.


Jenni Karimäki

Pol.dr Jenni Karimäki är universitetsforskare vid Helsingfors universitet. Karimäki har specialiserat sig på parti- och idéhistoria och har i sin forskning särskilt studerat liberalism, konservatism och grönt tänkande, liksom även de partier som företräder dessa ideologier, i kontexten av Finlands partisystem och politiska kultur.


Johannes Lehtinen

Pol.mag. Johannes Lehtinen är doktorand vid Tammerfors universitet vid fakulteten för ledarskap och ekonomi. I hans avhandling studerar han medborgarnas och civilsamhällets deltagande i EU-politiken i Finland. Lehtinen är insatt speciellt i frågor som berör Europeiska unionens demokratiska legitimitet. Han är intresserad av Europeiska integrationens utveckling, olika former av politiskt deltagande samt EU:s ekonomi-, asyl- och miljöpolitik.


Mattias Lehtinen

Mattias Lehtinen (Politices doktor) är verksam som postdoktoral forskare i praktisk filosofi vid Helsingfors universitet med fokus på politisk teori. Lehtinen skrev sin doktorsavhandling om den politiska fantasins roll i demokratin och hans nuvarande forskningsprojekt behandlar den politiska rationalitetens kris. Utöver frågor gällande demokrati och politisk fantasi är Lehtinen intresserad av politisk polarisering, odemokratiska politiska rörelser, populism, känslopolitik, politisk kultur och demokratiskt självförsvar.


Laura Parkkinen

Laura Parkkinen (pol.mag., samh.mag. ) har specialiserat sig på Frankrike och populism. Åren 2018–2020 jobbade hon som lärare vid Université de Sorbonne. Parkkinens doktorsavhandling för Åbo universitet behandlar populistiskt språkbruk.Kersti Tainio

Kersti Tainio är konsthistoriker och doktorand vid Helsingfors universitet (Doktorandprogrammet i historia och kulturarv). Hon studerar konstverk och kulturhistoriska objekt som kom till Finland efter ryska revolutionerna och hamnade i finska museer. Kersti är intresserad av att hur olika föremål förmedlar politisk historia och hur konst och minnespolitik är sammanflätade. Kersti redigerar serien Politiikasta taidetta tillsammans med Taneli Viitahuhta.


Meeri Tiensuu

Pol.mag, Meeri Tiensuu är doktorand vid Tammerfors universitet inom området freds- och konfliktforskning. I sin doktorsavhandling studerar hon skärningspunkten mellan integrationsprocesser, samexistens och tillhörighet med konstbaserade och samskapande metoder. Tiensuu är också intresserad av sambanden mellan delaktighet, kunskapsproduktion och samhällsaktivism.  

Timo Uotinen

Timo Uotinen (PhD MA FM) är en forskare i litteratur och filosofi som är specialiserad på Shakespeares pjäser och deras efterliv i vår moderna värld. Han utforskar också, genom Shakespeares samtida filosofi om Francis Bacon, hur sinnet påverkar individuella och kommunala handlingar och hur konst i dess olika former hjälper till att förstå mänskliga politiska och etiska handlingar. Timo är också intresserad av hur sociala medier kan fungera som en förmedlare av efterforskad information.


Taneli Viitahuhta

Taneli Viitahuhta (FM, doktorand) är en skrivare, översättare och musiker. Han håller för närvarande på att slutföra sin doktorsavhandling om Theodor Adornos jazzkritik vid Jyväskylä universitet, har översatt Walter Benjamin (Keskuspuisto, Tutkijaliitto 2014) och skrivit om det kalla krigets politiserade estetik (Free Jazz Communism, Rab-Rab Press 2019). Som saxofonist uppträder han med bland annat följande grupper: Pug Life och Preerioiden pääelinkeino. Taneli redigerar serien Politiikasta taidetta tillsammans med Kersti Tainio.


Rulla till toppen