Redaktion

Lukuaika: 1 min. 

Vår redaktion besitter mångsidig sakkunnighet och kompetens inom studiet av politik och samhället.

Se även redaktionens meddelanden om aktuella evenemang, lediga positioner, ärenden som berör redaktionen och redaktionens tidigare uppträdanden i media.

Mikko Poutanen

Chefredaktör
Lukuaika: 1 min. 

Politices doktor Mikko Poutanen är stipendieforskare vid Konestiftelsen forskningsprojekt vid Tammerfors universitet. Under åren 2006–2012 arbetade Poutanen för Nokia Abp innan han återvände till akademin. Poutanen blev belönad för sin disputation år 2018 vid Tammerfors universitet om hur den samhälleliga argumentationen blivit allt mer likartad under 2000-talet i Finland. Poutanens specialkompetens berör politisk kommunikation och politisk ekonomi. Poutanen har agerat ansvarig chefredaktör för Politiikasta sedan januari 2019.

Leena Malkki

Chefredaktör
Lukuaika: 1 min. 

Pol. dr. Leena Malkki är universitetslektor vid Europaforskningsnätverket vid Helsingfors universitet. Hon har lång erfarenhet som forskare i terrorism och politiskt våld i västländer och hon har också analyserat skolattentat. Malkki är gästforskare vid Leidens universitet.

Isak Vento

Chefredaktör
Lukuaika: 1 min. 

Pol.mag. Isak Vento är doktorand vid institutionen för politik och ekonomi vid Helsingfors universitet. Ventos avhandling berör nya redskap i implementeringen av politik i välfärdssamhällen och dess demokratikonsekvenser. Vento har speciellt förkovrat sig inom Europeiska unionens strukturfonder och dess projekt. Vento är också styrelsemedlem i Statsvetenskapliga föreningen. Vento ansvarar för Politiikasta-tidningens svensk- och engelskspråkiga redaktion.

Maija Lähteenmäki

Redaktionschef
Lukuaika: 1 min. 

FM Maija Lähteenmäki har studerat statsvetenskap och genusstudier och arbetat i vetenskaplig kommunikation huvudsakligen som redaktör. För närvarande arbetar hon vid Forskningsetiska delegationen och Delegationen för informationsspridning. Hon har arbetat på Politiikasta från 2015.

Photo Gennady Kurushin

Gennady Kurushin

Web Designer
Lukuaika: 1 min. 

Ekonom Gennady Kurushin är freelancer web designer med lång erfarenhet inom grafisk design och digital marknadsföring. Kurushin arbetar för att främja popularisering av vetenskap och blir inspirerad av samarbete och förverkligande av idéer.

 

Redaktionens medlemmar

Joonas Aitonurmi

Medlem
Lukuaika: 1 min. 

Pol.kand. Joonas Aitonurmi är redaktionens studerandemedlem och redaktör som gärna jobbar med popularisering av vetenskap. Aitonurmi utför för närvarande studier på magisternivå i statskunskap vid Helsingfors universitet. I sin pro gradu-avhandling studerar han arbetsmarkandsorganisationers politiska representation.

Emma Hakala

Medlem
Lukuaika: 1 min. 

Emma Hakala är politices doktor i politisk historia och jobbar på Utrikespolitiska Institutet. Hennes doktorsavhandling behandlade miljösäkerhet i internationella samarbete i Västra Balkan. Hakala är också intresserad av klimatsäkerhet och hållbar utveckling.

Sigrid Kaasik-Krogerus

Medlem
Lukuaika: 1 min. 

Pol. dr. Sigrik Kaasik-Krogerus är postdoc-forskare vid Jyväskylä universitet i EUROHERIT-projektet vid forskningsinstitutet i musik, konst och kultur. Projektet analyserar Europeiska unionens kulturarv och dess bruk inom identitetsbygget. Kaasik-Krogerus är också intresserad av media, identitet, EU, Östeuropa och Estland.

Suvi Kansikas

Medlem
Lukuaika: 1 min. 

Pol.dr. Suvi Kansikas är Finlands Akademis forskardoktor vid Europaforskningsnätverket vid Helsingfors universitet. Hon har specialiserat sig inom den historiska utvecklingen av EU-Ryssland-relationerna och analyserar också länderna som blir i kläm mellan dessa två maktcentrumen. Hon är vidare intresserad av de socialistiska ländernas historia som en del av globalisering, Europeiska integrationen och kalla krigets historia.

Jenni Karimäki

Medlem
Lukuaika: 1 min. 

Pol.dr Jenni Karimäki är lektor i politisk historia och seniorforskare vid Centrum för parlamentariska studier vid Åbo universitet. Karimäki har specialiserat sig på politiska ideologier och historia av idéer och mentaliteter och i sin doktorsavhandling studerade hon finländsk liberalism och politisk kultur på 1920-talet och 1930-talet. I hennes postdoktorala forskning har hon studerat den gröna rörelsen.

Johannes Lehtinen

Medlem
Lukuaika: 1 min. 

Pol.mag. Johannes Lehtinen är doktorand vid Tammerfors universitet vid fakulteten för ledarskap och ekonomi. I hans avhandling studerar han medborgarnas och civilsamhällets deltagande i EU-politiken i Finland. Lehtinen är insatt speciellt i frågor som berör Europeiska unionens demokratiska legitimitet. Han är intresserad av Europeiska integrationens utveckling, olika former av politiskt deltagande samt EU:s ekonomi-, asyl- och miljöpolitik.

Karim Maïche

Medlem
Lukuaika: 1 min. 

Karim Maïche är doktorand vid Tammerfors universitets Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksessa (TAPRI). Hans avhandling behandlar Algeriets autonomiska fackorganisationsväsende och mer allmänt landets civilsamhälle. Maïches forskningsintressen är vidare Nordafrika, Mellanöstern och Medelhavesområdens massrörelser, mobilisering och kulturhistoria.

Emilia Palonen

Medlem
Lukuaika: 1 min. 

PhD, docent Emilia Palonen är universitetslektor i statskunskap vid Helsingfors universitet. Palonen forskar i demokratins möjligheter, populism, Europa och städer (speciellt Budapest, Helsingfors och Luxembourg). Hon utvecklade Politiikasta-tidningen och agerade som dess första chefredaktör under 2012-2014.

Laura Parkkinen

Medlem
Lukuaika: 1 min. 

Pol. mag, SVM Laura Parkkinen är fri journalist och forskare som har specialiserat sig inom Frankrike och populism. Parkkinen arbetade som projektforskare vid Jyväskylä universitet åren 2015-2016 inom Finlands Akademis projekt “Populismi liikkeenä ja retoriikkana”. Parkkinens doktorsavhandling vid Åbo universitet behandlar populism som kommunikation. Under våren 2017 var Parkkinen timlärare och gästforskare vid Université de Bourgognessa.