Toimitus

Lukuaika: 1 min. 

Toimituskuntamme kokoaa yhteen asiantuntijuutta ja osaamista politiikan tutkimuksen ja yhteiskuntatieteiden laajalta alalta.

Katso myös toimituskunnan tiedotteet ajankohtaisista tilaisuuksista, avoimista paikoista, toimituskuntaa koskevista asioista ja toimituksellisista aiheista sekä toimituskunnan aikaisemmat mediaesiintymiset.

Johanna Vuorelma

Johanna Vuorelma

Vastaava päätoimittaja
Lukuaika: 1 min. 

PhD Johanna Vuorelma toimii yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksessa. Vuorelma on väitellyt filosofian tohtoriksi Turkin ulkopolitiikan länsimaisista tulkintaperinteistä Warwickin yliopistosta. Hän on toiminut päätoimittajana vuodesta 2014 saakka. Ota yhteyttä: 045 357 8335.

Leena Malkki

Leena Malkki

Päätoimittaja
Lukuaika: 1 min. 

VTT Leena Malkki on yliopistonlehtori Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksessa. Hän on tutkinut pitkään terrorismia ja poliittista väkivaltaa länsimaissa sekä analysoinut myös koulusurmia. Malkki toimii vierailevana tutkijana Leidenin yliopistossa.

Isak Vento

Isak Vento

Päätoimittaja
Lukuaika: 1 min. 

VTM Isak Vento on väitöskirjatutkija Helsingin ylipiston politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksella. Hänen väitöskirjansa käsittelee politiikan toimeenpanon uusia välineitä ja niiden demokratiavaikutuksia. Vento on erityisesti perehtynyt Euroopan unionin rakennerahastoihin ja niiden hankkeisiin. Vento on myös Valtiotieteellisen yhdistyksen johtokunnan jäsen. Vento on vastuussa Politiikasta-lehden ruotsinkielisestä toimituksesta.

Maija Lähteenmäki

Maija Lähteenmäki

Toimituspäällikkö
Lukuaika: 1 min. 

FM Maija Lähteenmäki opiskeli valtio-oppia ja sukupuolentutkimusta ja on työskennellyt erilaisissa tiedeviestinnän tehtävissä lähinnä tekstien toimittajana. Tällä hetkellä Maija työskentelee tutkimuseettisen ja tiedonjulkistamisen neuvottelukuntien yhteisessä hankkeessa. Katso Maijan kirjoittamat yhteiskuntatieteilijöille räätälöidyt kielenhuoltovinkit. Maija toimi Politiikasta-lehden toimitussihteerinä vuosina 2015–2017.

Noora Kotilainen

Noora Kotilainen

Tuottaja
Lukuaika: 1 min. 

VTT Noora Kotilainen on tutkijatohtori Helsingin yliopistossa poliittisen historian oppiaineessa. Kotilainen on väitellyt Helsingin yliopistosta kärsimyksen ja sodan kuvien asemasta maailmanpolitiikassa. Hän on kiinnostunut visuaalisuuden asemasta kansainvälisessä politiikassa, pakolaisuudesta, muuttoliikkeestä ja ihmisyyden politiikasta sekä ihmis- ja eläinoikeuksista. Hän kuratoi Politiikasta-verkkolehden Politiikasta taidetta -sarjaa. Kotilaisen tutkijaprofiili.

Susanna Hast

Susanna Hast

Mediatuottaja
Lukuaika: 1 min. 

YTT Susanna Hast on tutkijatohtori Helsingin yliopistossa sekä muusikko. Hän tutkii tunteita ja sodan kokemusta. Hast tekee myös tanssiin, videoon ja äänitaiteeseen liittyviä hankkeita. Susanna Hastin kotisivut.

Gennady Kurushin

Gennady Kurushin

Web Designer
Lukuaika: 1 min. 

KTM Gennady Kurushin on freelancerina työskentelevä web designer, jolla on vankkaa kokemusta graafisesta suunnittelusta ja digitaalisesta markkinoinnista. Gennady tukee tieteen yleistajuistamista ja innostuu työskentelystä muiden kanssa, jotta luovista ideoista tulee totta.

 

Toimituskunnan jäsenet

Joonas Aitonurmi

Joonas Aitonurmi

Lukuaika: 1 min. 

VTK Joonas Aitonurmi on toimituskunnan opiskelijajäsen ja mielellään tiedettä yleistajuistava toimittaja. Aitonurmi opiskelee maisterivaiheessa yleistä valtio-oppia ja politiikan tutkimusta Helsingin yliopistossa. Hän tutkii gradussaan työmarkkinajärjestöjen poliittista edustuksellisuutta.

Emma Hakala

Emma Hakala

Lukuaika: 1 min. 

VTT Emma Hakala on väitellyt poliittisesta historiasta ja työskentelee vanhempana tutkijana Ulkopoliittisessa instituutissa. Hänen väitöskirjansa käsitteli ympäristöturvallisuuden käsitettä ja erityisesti kansainvälisten järjestöjen roolia sen toteuttajina Länsi-Balkanilla 1990-luvun konfliktien jälkeen. Hakalan tutkimusintresseihin kuuluvat ympäristö- ja ilmastoturvallisuus sekä kestävän kehityksen teemat.

Sigrid Kaasik-Krogerus

Sigrid Kaasik-Krogerus

Lukuaika: 1 min. 

VTT Sigrid Kaasik-Krogerus toimii postdoc-tutkijana Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella EUROHERIT-projektissa, joka analysoi, miten Euroopan unioni luo eurooppalaista kulttuuriperintöä ja käyttää sitä identiteettinsä rakentamiseen. Eurooppalaisen kulttuuriperinnön lisäksi Kaasik-Krogeruksen mielenkiinnon kohteita ovat media, identiteetit, EU, itäinen Eurooppa ja Viro.

Suvi Kansikas

Suvi Kansikas

Lukuaika: 1 min. 

VTT Suvi Kansikas on Suomen Akatemian tutkijatohtori Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksessa ja toimii Politiikasta-verkkolehden juttusarjojen päätoimittajana. Hän on erikoistunut EU–Venäjä-suhteen historialliseen kehitykseen ja analysoi tutkimuksessaan myös näiden kahden valtakeskuksen väliin jäävien maiden liikkumatilaa. Hän on kiinnostunut sosialististen maiden historiasta osana globalisaation, Euroopan integraation ja kylmän sodan historiaa.

Jenni Karimäki

Jenni Karimäki

Lukuaika: 1 min. 

VTT Jenni Karimäki on poliittisen historian yliopistonlehtori ja Eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkija Turun yliopistossa. Karimäki on erikoistunut puolue- ja aatehistoriaan, ja hänen väitöskirjansa käsitteli 1​920–1930-lukujen suomalaista liberalismia ja poliittista kulttuuria. Post doc -hankkeessaan Karimäki on tutkinut vihreää liikettä. Edellä mainittujen hankkeiden ohella Karimäki on tutkinut myös konservatiivista aateperintöä.

Karim Maïche

Karim Maïche

Lukuaika: 1 min. 

Karim Maïche on väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksessa (TAPRI). Hänen väitöskirjansa keskittyy Algerian autonomiseen ammattiyhdistysliikkeeseen ja laajemmin maan kansalaisyhteiskuntaan. Lisäksi Maïchen tutkimusintressit liittyvät Pohjois-Afrikan, Lähi-idän ja Välimeren alueen joukkoliikkeisiin, mobilisaatioon ja kulttuurihistoriaan.

Emilia Palonen

Emilia Palonen

Lukuaika: 1 min. 

PhD, dosentti Emilia Palonen on valtio-opin yliopistonlehtori (ma.) Helsingin yliopistossa. Palonen tutkii demokratian mahdollisuuksia, populismia, Eurooppaa ja kaupunkeja (etenkin Budapestia, Helsinkiä ja Luxemburgia). Hän kehitti Politiikasta-julkaisua ja toimi sen ensimmäisenä päätoimittajana vuosina 2012–2014. Emilia Palosen Academia.edu-profiili.

Laura Parkkinen

Laura Parkkinen

Lukuaika: 1 min. 

VTM, FM Laura Parkkinen on vapaa toimittaja ja tutkija, joka on erikoistunut Ranskaan ja populismiin. Parkkinen työskenteli projektitutkijana Jyväskylän yliopistossa vuosina 2015–2016 Suomen akatemian hankkeessa ”Populismi liikkeenä ja retoriikkana”. Parkkisen Turun yliopistolle tehtävä väitöskirja käsittelee populismia viestintänä. Keväällä 2017 Parkkinen toimi tuntiopettajana ja vierailevana tutkijana Université de Bourgognessa.