Toimitus – Politiikasta

Toimitus

Lukuaika: 1 min. 

Toimituskuntamme kokoaa yhteen asiantuntijuutta ja osaamista politiikan tutkimuksen ja yhteiskuntatieteiden laajalta alalta.

Katso myös toimituskunnan tiedotteet ajankohtaisista tilaisuuksista, avoimista paikoista, toimituskuntaa koskevista asioista ja toimituksellisista aiheista sekä toimituskunnan aikaisemmat mediaesiintymiset.

Johanna Vuorelma

Johanna Vuorelma

Päätoimittaja
Lukuaika: 1 min. 

PhD Johanna Vuorelma toimii yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksessa. Vuorelma on väitellyt filosofian tohtoriksi Turkin ulkopolitiikan länsimaisista tulkintaperinteistä Warwickin yliopistosta. Hän on toiminut päätoimittajana vuodesta 2014 saakka. Ota yhteyttä: 045 357 8335.

Leena Malkki

Leena Malkki

Avustava päätoimittaja
Lukuaika: 1 min. 

VTT Leena Malkki on yliopistonlehtori Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksessa. Hän on tutkinut pitkään terrorismia ja poliittista väkivaltaa länsimaissa sekä analysoinut myös koulusurmia. Malkki toimii vierailevana tutkijana Leidenin yliopistossa.

Isak Vento

Isak Vento

Avustava päätoimittaja
Lukuaika: 1 min. 

VTM Isak Vento on väitöskirjatutkija Helsingin ylipiston politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksella. Hänen väitöskirjansa käsittelee politiikan toimeenpanon uusia välineitä ja niiden demokratiavaikutuksia. Vento on erityisesti perehtynyt Euroopan unionin rakennerahastoihin ja niiden hankkeisiin. Vento on myös Valtiotieteellisen yhdistyksen johtokunnan jäsen. Vento on vastuussa Politiikasta-lehden ruotsinkielisestä toimituksesta.

Maija Lähteenmäki

Maija Lähteenmäki

Toimituspäällikkö
Lukuaika: 1 min. 

FM Maija Lähteenmäki opiskeli valtio-oppia ja sukupuolentutkimusta ja on työskennellyt erilaisissa tiedeviestinnän tehtävissä lähinnä tekstien toimittajana. Tällä hetkellä Maija työskentelee tutkimuseettisen ja tiedonjulkistamisen neuvottelukuntien yhteisessä hankkeessa. Katso Maijan kirjoittamat yhteiskuntatieteilijöille räätälöidyt kielenhuoltovinkit. Maija toimi Politiikasta-lehden toimitussihteerinä vuosina 2015–2017.

Noora Kotilainen

Noora Kotilainen

Tuottaja
Lukuaika: 1 min. 

VTT Noora Kotilainen on tutkijatohtori Helsingin yliopistossa poliittisen historian oppiaineessa. Kotilainen on väitellyt Helsingin yliopistosta kärsimyksen ja sodan kuvien asemasta maailmanpolitiikassa. Hän on kiinnostunut visuaalisuuden asemasta kansainvälisessä politiikassa, pakolaisuudesta, muuttoliikkeestä ja ihmisyyden politiikasta sekä ihmis- ja eläinoikeuksista. Hän kuratoi Politiikasta-verkkolehden Politiikasta taidetta -sarjaa. Kotilaisen tutkijaprofiili.

Susanna Hast

Susanna Hast

Mediatuottaja
Lukuaika: 1 min. 

YTT Susanna Hast on tutkijatohtori Helsingin yliopistossa sekä muusikko. Hän tutkii tunteita ja sodan kokemusta. Hast tekee myös tanssiin, videoon ja äänitaiteeseen liittyviä hankkeita. Susanna Hastin kotisivut.

Gennady Kurushin

Gennady Kurushin

Web Designer
Lukuaika: 1 min. 

KTM Gennady Kurushin on freelancerina työskentelevä web designer, jolla on vankkaa kokemusta graafisesta suunnittelusta ja digitaalisesta markkinoinnista. Gennady tukee tieteen yleistajuistamista ja innostuu työskentelystä muiden kanssa, jotta luovista ideoista tulee totta.

 

Toimituskunnan jäsenet

Joonas Aitonurmi

Joonas Aitonurmi

Lukuaika: 1 min. 

VTK Joonas Aitonurmi on toimituskunnan opiskelijajäsen ja mielellään tiedettä yleistajuistava toimittaja. Aitonurmi opiskelee maisterivaiheessa yleistä valtio-oppia ja politiikan tutkimusta Helsingin yliopistossa. Hän tutkii gradussaan työmarkkinajärjestöjen poliittista edustuksellisuutta.

Teppo Eskelinen

Teppo Eskelinen

Lukuaika: 1 min. 

Teppo Eskelinen, YTT (dos.), työskentelee kehitysyhteistyön maisteriohjelman (ma.) yliopistonlehtorina Jyväskylän yliopistossa. Aiemmin hän on työskennellyt mm. Aalto-yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa. Eskelisen mielenkiinnon kohteita ovat globaali köyhyys ja kehitysmaapolitiikka, poliittinen talous, kansalaisliikkeet ja poliittinen filosofia.

Emma Hakala

Emma Hakala

Lukuaika: 1 min. 

Emma Hakala on poliittisen historian jatko-opiskelija Helsingin yliopistolla ja töissä Ulkopoliittisessa instituutissa. Hänen väitöskirjansa käsittelee ympäristöturvallisuuden käsitettä ja erityisesti kansainvälisten järjestöjen roolia sen toteuttajina Länsi-Balkanilla 1990-luvun konfliktien jälkeen. Laajemmin tutkimusintresseihin kuuluvat ympäristö- ja ilmastoturvallisuus, Länsi-Balkanin maat, kestävän kehityksen teemat sekä konfliktinjälkeinen yhteistyö.

Tapio Juntunen

Tapio Juntunen

Lukuaika: 1 min. 

Tapio Juntunen on kansainvälisen politiikan tohtoriopiskelija Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa. Hänen väitöskirjatyönsä käsittelee Suomen aseidenriisuntapolitiikan ja ulkopolitiikan muutosta kylmän sodan loppupuolella. Lisäksi Juntunen on kiinnostunut turvallisuustutkimuksesta sekä kansainvälisen politiikan opetuksen pedagogisesta kehittämisestä.

Sigrid Kaasik-Krogerus

Sigrid Kaasik-Krogerus

Lukuaika: 1 min. 

VTT Sigrid Kaasik-Krogerus toimii postdoc-tutkijana Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella EUROHERIT-projektissa, joka analysoi, miten Euroopan unioni luo eurooppalaista kulttuuriperintöä ja käyttää sitä identiteettinsä rakentamiseen. Eurooppalaisen kulttuuriperinnön lisäksi Kaasik-Krogeruksen mielenkiinnon kohteita ovat media, identiteetit, EU, itäinen Eurooppa ja Viro.

Suvi Kansikas

Suvi Kansikas

Lukuaika: 1 min. 

VTT Suvi Kansikas on Suomen Akatemian tutkijatohtori Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksessa ja toimii Politiikasta-verkkolehden juttusarjojen päätoimittajana. Hän on erikoistunut EU–Venäjä-suhteen historialliseen kehitykseen ja analysoi tutkimuksessaan myös näiden kahden valtakeskuksen väliin jäävien maiden liikkumatilaa. Hän on kiinnostunut sosialististen maiden historiasta osana globalisaation, Euroopan integraation ja kylmän sodan historiaa.

Karim Maïche

Karim Maïche

Lukuaika: 1 min. 

Karim Maïche on väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksessa (TAPRI). Hänen väitöskirjansa keskittyy Algerian autonomiseen ammattiyhdistysliikkeeseen ja laajemmin maan kansalaisyhteiskuntaan. Lisäksi Maïchen tutkimusintressit liittyvät Pohjois-Afrikan, Lähi-idän ja Välimeren alueen joukkoliikkeisiin, mobilisaatioon ja kulttuurihistoriaan.

Mari Marttila

Mari Marttila

Lukuaika: 1 min. 

Mari Marttila on politiikan tutkimuksen jatko-opiskelija ja töissä politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksella Helsingin yliopistossa. Marttila käsittelee väitöskirjassaan digitaalista eriarvoisuutta ja sen vaikutusta demokratian toteutumiseen digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Laajemmin hänen tutkimusintressejään ovat poliittinen edustaminen ja sosiaalinen media politiikan välineenä.

Minna Mayer

Minna Mayer

Lukuaika: 1 min. 

Minna Mayer työskentelee tutkijana Uudenmaan TE-toimistossa ja väittelee Suomen kehitysyhteistyöstä meteorologian sektorilla Helsingin yliopiston politiikan ja talouden tutkimuksen laitokselta syksyllä 2017.

Jiri Nieminen

Jiri Nieminen

Lukuaika: 1 min. 

YTT Jiri Nieminen on väitellyt Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta aiheenaan kriittisen miestutkimuksen mahdollistuminen valtio-opillisessa ajattelussa. Hän on työskennellyt muun muassa journalismin, median ja viestinnän tutkimuskeskuksessa. Nieminen toimii tällä hetkellä Chydenius-instituutissa tuntiopettajana. Niemisen nykyinen tutkimusintressi on herätyskristillisyyden ja politiikan yhteennivoutuminen Suomessa.

Emilia Palonen

Emilia Palonen

Lukuaika: 1 min. 

PhD, dosentti Emilia Palonen on valtio-opin yliopistonlehtori (ma.) Helsingin yliopistossa. Palonen tutkii demokratian mahdollisuuksia, populismia, Eurooppaa ja kaupunkeja (etenkin Budapestia, Helsinkiä ja Luxemburgia). Hän kehitti Politiikasta-julkaisua ja toimi sen ensimmäisenä päätoimittajana vuosina 2012–2014. Emilia Palosen Academia.edu-profiili.

Laura Parkkinen

Laura Parkkinen

Lukuaika: 1 min. 

VTM, FM Laura Parkkinen on vapaa toimittaja ja tutkija, joka on erikoistunut Ranskaan ja populismiin. Parkkinen työskenteli projektitutkijana Jyväskylän yliopistossa vuosina 2015–2016 Suomen akatemian hankkeessa ”Populismi liikkeenä ja retoriikkana”. Parkkisen Turun yliopistolle tehtävä väitöskirja käsittelee populismia viestintänä. Keväällä 2017 Parkkinen toimi tuntiopettajana ja vierailevana tutkijana Université de Bourgognessa.

Johanna Rainio-Niemi

Johanna Rainio-Niemi

Lukuaika: 1 min. 

Dosentti, VTT Johanna Rainio-Niemi työskentelee yliopistotutkijana politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksella Helsingin yliopistossa. Tutkimuksellisesti häntä kiinnostavat kansallisen ja kansainvälisen leikkauspisteet politiikan historiassa sekä nykyajan muistin politiikassa. Rainio-Niemi on tutkinut suomalaista konsensuspolitiikkaa eurooppalaisessa kontekstissa, kylmän sodan puolueettomuuspolitiikkaa, hallinnon ja demokratian historiaa sekä hyvinvointivaltiota.

Miika Raudaskoski

Miika Raudaskoski

Lukuaika: 1 min. 

Miika Raudaskoski työskentelee historian, yhteiskuntaopin ja opinto-ohjauksen lehtorina Leppävirran lukiossa. Hän on historian jatko-opiskelija Social and Cultural Encounters -tohtoriohjelmassa Itä-Suomen yliopistossa. Raudaskoski tarkastelee väitöstutkimuksessaan Suomen ja Venäjän rajan politisointia kylmän sodan jälkeisessä keskustelussa. Miika Raudaskoski Twitterissä ja SOLEcris-tutkijatietokannassa.

Jyrki Ruohomäki

Jyrki Ruohomäki

Lukuaika: 1 min. 

YTT Jyrki Ruohomäki työskentelee kehittämispäällikkönä Kriisinhallintakeskuksessa (CMC). Ruohomäen mielenkiinnon kohteena ovat erityisesti rauhan- ja konfliktintutkimus, Pohjois-Irlanti ja Yhdysvallat.

Hanna Smith

Hanna Smith

Lukuaika: 1 min. 

VTT Hanna Smith on tutkija Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutissa ja Suomen akatemian rahoittamassa huippuyksikössä Choices of Russian Modernisation. Hän on erikoistunut Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan sekä sisäpolitiikaan. Tutkimusintresseihin kuuluvat myös alueellinen yhteistyö, Pohjoismainen yhteistyö ja kansainväliset organisaatiot sekä IVY-alueen maat.

Saara Särmä

Saara Särmä

Lukuaika: 1 min. 

YTT Saara Särmä on Feministisen ajatushautomo Hatun johtaja, taiteileva tutkijaja Congrats, you have an all male panel! -sivuston perustaja. Hän tekee tosissaan hömpästä tiedettä ja nauraa tosikkoudelle. Hänen tutkimuksellisiin kiinnostuksen kohteisiinsa kuuluuvat muun muassa nauru ja huumori maailmanpolitiikassa, visuaalisuuden politiikka, taideperustaiset metodit ja feministinen aktivismi.