Toimitus

Toimituskuntamme kokoaa yhteen asiantuntijuutta ja osaamista politiikan tutkimuksen ja yhteiskuntatieteiden laajalta alalta.

Katso myös toimituskunnan tiedotteet ajankohtaisista tilaisuuksista, avoimista paikoista, toimituskuntaa koskevista asioista ja toimituksellisista aiheista sekä toimituskunnan aikaisemmat mediaesiintymiset.

Mikko Poutanen

Vastaava päätoimittaja

YTT Mikko Poutanen on tutkijatohtori Koneen Säätiön tutkimusprojektissa sekä Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa Tampereen yliopistossa. Vuosina 2006–2012 Poutanen työskenteli Nokia Oyj:ssä ennen palaamistaan akatemiaan. Poutanen on väitellyt palkitulla väitöskirjallaan yhteiskuntatieteiden tohtoriksi keväällä 2018 Tampereen yliopistosta aiheenaan yhteiskunnallisen argumentaation samankaltaistuminen 2000-luvulla Suomessa. Poutasen erikoisalaa ovat poliittinen viestintä sekä poliittinen talous. Poutanen on toiminut lehden vastaavana päätoimittajana tammikuusta 2019. Hän on myös päätoimittanut Politiikka-lehteä kaudella 2019-2020.

Leena Malkki

Päätoimittaja

VTT Leena Malkki on yliopistonlehtori Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksessa. Hän on tutkinut pitkään terrorismia ja poliittista väkivaltaa länsimaissa sekä analysoinut myös koulusurmia. Malkki toimii vierailevana tutkijana Leidenin yliopistossa.

Johanna Peltoniemi

Päätoimittaja

YTT Johanna Peltoniemi on tutkijatohtori Helsingin yliopiston politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksella. Hän tutkii ulkokansalaisten poliittista osallistumista ja edustusta sekä joustavia äänestysmenetelmiä, esimerkiksi kirjeäänestyksiä ja ulkokansalaisten vaalipiirejä. Peltoniemi on Valtiotieteellisen yhdistyksen johtokunnan jäsen, FinnVote-tutkimuskonsortion puheenjohtaja, Siirtolaisuusinstituutin Migration Fellow sekä vaalitutkimuskonsortion jäsen. Hän toimii Global Citizenship Observatoryn (GLOBALCIT) maa-asiantuntijana sekä V-Dem:n maakoordinaattorina.

Emmi Skytén

Toimituspäällikkö

Emmi Skytén on toimittaja ja opiskelija Helsingin yliopiston ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelmassa. Heinäkuuhun 2020 asti hän työskentelee myös toimittajana Yliopisto-lehdessä. Aikaisemmin Emmi on ollut töissä muun muassa Vihreässä Langassa ja opiskellut yhteiskuntatieteitä Brysselissä.

Tuija Lattunen

Kuraattori

VTM Tuija Lattunen on väitöskirjatutkija Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Hän tutkii taiteen poliittista käyttöä, taiteenmuotoista aktivismia ja luovaa vastarintaa erityisesti kulutuskriittisessä kontekstissa. Lattunen on toinen Politiikasta taidetta -sarjan kuraattoreista.

Iida-Maria Tammi

Kuraattori

VTM Iida-Maria Tammi on väitöskirjatutkija Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Hänen tutkimuksensa käsittelee humanitarismin sotilaallista käyttöä Syyrian konfliktissa. Tammi on aiemmin työskennellyt ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä asevalvonnan parissa Suomen ulkoministeriössä ja YK:n aseistariisuntatoimisto UNODAn kenttätoimistossa Perussa. Tammi on toinen Politiikasta taidetta -sarjan kuraattoreista.

Photo Gennady Kurushin

Gennady Kurushin

Web Designer

KTM Gennady Kurushin on freelancerina työskentelevä web designer, jolla on vankkaa kokemusta graafisesta suunnittelusta ja digitaalisesta markkinoinnista. Gennady tukee tieteen yleistajuistamista ja innostuu työskentelystä muiden kanssa, jotta luovista ideoista tulee totta.

 

Toimituskunnan jäsenet

Talvikki Ahonen

YTT Talvikki Ahonen on postdoc-tutkija Itä-Suomen yliopistosta. Hänen yhteiskuntapolitiikan alan väitöskirjansa käsitteli suomalaista kirkkoturvatoimintaa. Ahosen nykyiset tutkimusintressit liittyvät erilaisiin politiikan ja uskonnon yhteenkietoumiin kuten uskonnollisen kääntymyksen rooliin turvapaikkaprosessissa.

Joonas Aitonurmi

VTM Joonas Aitonurmi toimii asiantuntijana ja yleistajuistaa tiedettä mielellään toimittajana. Aitonurmi on opiskellut yleistä valtio-oppia ja politiikan tutkimusta Helsingin yliopistossa ja vaihto-opinnoissa Queen’s University Belfastissa. Hän tutki gradussaan metsäteollisuutta ja työnantajajärjestöjen poliittista edustuksellisuutta.

Emma Hakala

VTT Emma Hakala on väitellyt poliittisesta historiasta ja työskentelee vanhempana tutkijana Ulkopoliittisessa instituutissa. Hänen väitöskirjansa käsitteli ympäristöturvallisuuden käsitettä ja erityisesti kansainvälisten järjestöjen roolia sen toteuttajina Länsi-Balkanilla 1990-luvun konfliktien jälkeen. Hakalan tutkimusintresseihin kuuluvat ympäristö- ja ilmastoturvallisuus sekä kestävän kehityksen teemat.

Julian Honkasalo

FT, PhD Julian Honkasalo toimii Helsingin yliopistossa Suomen Akatemian tutkijatohtorina sukupuolentutkimuksen oppiaineessa. Honkasalo väitteli keväällä 2016 sukupuolentutkimuksesta Helsingin yliopistosta ja valmistui keväällä 2018 myös politiikan tutkimuksen tohtoriksi New Yorkin The New School for Social Researchista. Honkasalon tärkeimpiin tutkimusintresseihin kuuluu sukupuolen ja rodun historialliset valtarakenteet, biopolitiikka, Hannah Arendtin poliittinen ajattelu ja väkivallaton vastarinta.

Ari-Elmeri Hyvönen

YTT Ari-Elmeri Hyvönen on tutkijatohtori Jyväskylän yliopistossa. Hänen tutkimuskohteitaan ovat politiikan teoria, turvallisuus sekä faktojen rooli politiikassa. Hyvönen on aiemmin työskennellyt resilienssiä käsitelleessä VN TEAS -hankkeessa Tampereen yliopistossa sekä vierailijana Veronan yliopistossa ja Bard Collegessa. Hänen julkaisunsa ovat käsitelleet mm. totuudenjälkeisyyttä, Hannah Arendtin ajattelua, resilienssiä ja korkeakoulupolitiikkaa.

Sigrid Kaasik-Krogerus

VTT Sigrid Kaasik-Krogerus toimii postdoc-tutkijana Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella EUROHERIT-projektissa, joka analysoi, miten Euroopan unioni luo eurooppalaista kulttuuriperintöä ja käyttää sitä identiteettinsä rakentamiseen. Eurooppalaisen kulttuuriperinnön lisäksi Kaasik-Krogeruksen mielenkiinnon kohteita ovat media, identiteetit, EU, itäinen Eurooppa ja Viro.

Jenni Karimäki

VTT Jenni Karimäki on poliittisen historian yliopistonlehtori ja Eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkija Turun yliopistossa. Karimäki on erikoistunut puolue- ja aatehistoriaan, ja hänen väitöskirjansa käsitteli 1​920–1930-lukujen suomalaista liberalismia ja poliittista kulttuuria. Post doc -hankkeessaan Karimäki on tutkinut vihreää liikettä. Edellä mainittujen hankkeiden ohella Karimäki on tutkinut myös konservatiivista aateperintöä.

Johannes Lehtinen

YTM Johannes Lehtinen on väitöskirjatutkija Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa. Lehtisen väitöskirja käsittelee kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan osallistumista EU-politiikkaan Suomessa. Lehtinen on perehtynyt erityisesti Euroopan unionin demokraattista oikeutusta koskeviin kysymyksiin ja kiinnostunut Euroopan integraation kehityksestä, poliittisen osallistumisen erilaisista muodoista sekä EU:n talous-, turvapaikka- ja ilmastopolitiikasta.

Karim Maïche

Karim Maïche on väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksessa (TAPRI). Hänen väitöskirjansa keskittyy Algerian autonomiseen ammattiyhdistysliikkeeseen ja laajemmin maan kansalaisyhteiskuntaan. Lisäksi Maïchen tutkimusintressit liittyvät Pohjois-Afrikan, Lähi-idän ja Välimeren alueen joukkoliikkeisiin, mobilisaatioon ja kulttuurihistoriaan.

Emilia Palonen

PhD, dosentti Emilia Palonen on valtio-opin yliopistonlehtori (ma.) Helsingin yliopistossa. Palonen tutkii demokratian mahdollisuuksia, populismia, Eurooppaa ja kaupunkeja (etenkin Budapestia, Helsinkiä ja Luxemburgia). Hän kehitti Politiikasta-julkaisua ja toimi sen ensimmäisenä päätoimittajana vuosina 2012–2014. Emilia Palosen Academia.edu-profiili.

Laura Parkkinen

VTM, FM Laura Parkkinen on vapaa toimittaja ja tutkija, joka on erikoistunut Ranskaan ja populismiin. Parkkinen työskenteli projektitutkijana Jyväskylän yliopistossa vuosina 2015–2016 Suomen akatemian hankkeessa ”Populismi liikkeenä ja retoriikkana”. Parkkisen Turun yliopistolle tehtävä väitöskirja käsittelee populismia viestintänä. Keväällä 2017 Parkkinen toimi tuntiopettajana ja vierailevana tutkijana Université de Bourgognessa.

Arttu Saarinen

Dosentti Arttu Saarinen on taloussosiologian yliopisto-opettaja Turun yliopistossa ja johtaa Poliittiset kuplat -hanketta: https://blogit.utu.fi/poliittisetkuplat/. Saarinen tutkii puolueiden kannattajien ja jäsenten mediasuhdetta, yhteiskunnallista asemaa, asenteita ja verkostoja. Aiemmin hän on tutkinut muun muassa terveyspolitiikkaa ja hyvinvointivaltion muutosta sekä markkinoistumista. Kevätlukukauden 2020 hän toimii vierailevana tutkijana Amsterdamin yliopistossa.