Beräkningsbaserad politologi och ideologisk positionering

Under de senaste åren har beräkningsbaserade forskningsmetoder (computational methods) fått ett ökat genomslag inom den politologiska forskningen. Två korta studier inom finländsk politik med oövervakad automatisk innehållsanalys illustrerar metodens möjligheter som politologens framtida hjälpmedel.

Beräkningsbaserad politologi och ideologisk positionering Läs mer »