Bidrar medborgarinitiativet till en inkluderande demokrati?

Kan man aktivera medborgare med demokratiska innovationer, eller är de främst en ytterligare påverkningskanal för dem som redan är politiskt aktiva? En färsk studie om medborgarinitiativet i Finland ger förhoppningar om att de faktiskt kan utvidga deltagandet.

Bidrar medborgarinitiativet till en inkluderande demokrati? Läs mer »