Förtroende bland den äldre befolkningen – en hotad samhällsresurs?

En studie om förändringar i politiskt, institutionellt och socialt förtroende bland äldre i Österbotten visar att de olika förtroendeformerna följer olika mönster och att förändringarna delvis sett olika ut bland finsk- och svenskspråkiga.

Förtroende bland den äldre befolkningen – en hotad samhällsresurs? Läs mer »