Alfabetisk röstning i Finland

Är det en fördel att heta Aalto i stället för Ollikainen eller Översti om man ställer upp i politiska val? Svaret på denna karikerade fråga är ett försiktigt ja.

Alfabetisk röstning i Finland Läs mer »