Polarisering som ramverk för att förstå presidentvalet 2020

Polarisering lyfts allt mera fram för att förklara amerikansk politik idag, ett ramverk för att förstå presidentvalet, Donald Trump och varför Washington inte verkar fungera. Men fokus på polarisering kan även hämma vår förståelse och ge en snedvriden bild av verkligheten.

Polarisering som ramverk för att förstå presidentvalet 2020 Läs mer »