Författarnamn: Oscar Winberg

Oscar Winberg är doktorand i historia vid Åbo Akademi. Hans forskningsintressen är modern amerikansk politisk historia och i synnerhet förhållandet mellan massmedia och politik.

Polarisering som ramverk för att förstå presidentvalet 2020

Polarisering lyfts allt mera fram för att förklara amerikansk politik idag, ett ramverk för att förstå presidentvalet, Donald Trump och varför Washington inte verkar fungera. Men fokus på polarisering kan även hämma vår förståelse och ge en snedvriden bild av verkligheten.

Hur ”All in the Family” gjorde tv-underhållning till politik

Nyheten att politiskt innehåll i tv-komedi drogs tillbaka upprör i Förenta staterna men politiska tvister om tv-underhållning började inte med Donald Trump. Istället var det under Richard Nixons 1970-tal som förhållandet mellan politik och tv-underhållning revolutionerades med situationskomedin All in the Family.

Rulla till toppen