Coronan har förändrat lobbyverksamheten inom EU men reglering behövs

Coronapandemin har tvingat också EU-institutioner att övergå till distansarbete, vilket även gäller lobbyisterna i Bryssel. Detta är en utmaning för tidigare lobbyingpraxis, som utgått från möten ansikte mot ansikte. Det nya läget eliminerar emellertid inte behovet av att reglera lobbyverksamheten inom EU och göra den mer transparent.

Coronan har förändrat lobbyverksamheten inom EU men reglering behövs Läs mer »