Ohjeet

Lukuaika: 1 min. 

Politiikasta julkaisee artikkeleita ja arvioita.

Artikkelit ovat maksimissaan 10 000 merkin pituisia analyyseja yhteiskunnallisista ilmiöistä. Artikkeleiden tyyli voi olla myös poleemisempi tai muuten vapaampi. Arviot käsittelevät kirjoja, elokuvia, konferensseja tai mitä vaan, johon löytyy kiinnostava tutkimuksellinen näkökulma.

Oikoluetut käsikirjoitukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen toimitus@politiikasta.fi. Toimituspäällikkö editoi hyväksytyn kirjoituksen kirjoittajan kanssa.

Verkkokirjoittamisessa väliotsikoiden ja lyhyiden kappaleiden merkitys kasvaa. Kappaleet ovat keskimäärin kahden virkkeen mittaisia ja väliotsikot korostettuja.

Politiikasta tähtää tieteen yleistajuistamiseen. Vältä tarpeetonta akateemista jargonia, koska verkkolehden tarkoituksena on palvella laajaa yleisöä. Hyvän kirjoittamisen merkitys korostuu entisestään sähköisessä mediassa.

Liitä mukaan mahdollisimman paljon tarkentavia linkkejä. Tekstiin tulevat linkit lisätään hakasulkuihin siihen kohtaan, johon ne on tarkoitettu. Muotoile tekstisi niin, että kaikki mahdolliset viitteet ovat tekstin sisällä linkkien muodossa. Vieraskieliset sitaatit käännetään tekstin kielelle.

Katso myös toimitussihteerin kielenhuoltovinkit.