Tarja Sepän juhlajulkaisusarja

Rauhan ja konfliktin tutkimuksen lehtorin Tarja Sepän eläkkeelle siirtymisen kunniaksi ja akateemisen uran juhlistamiseksi hänen kollegansa ja opiskelijansa ovat koonneet Kansainvälinen yhteisö, ihmisoikeudet ja Yhdistyneet kansakunnat -juhlajulkaisusarjan.

Kun suurimmat opetus- ja hallintovelvollisuudet viime vuosina ovat hieman hellittäneet, Tarja on päässyt keskittymään suurimpiin tutkimuksellisiin kiinnostuksen aiheisiinsa, kansainvälisen yhteisön dynamiikkaan, ihmisoikeuksiin ja Yhdistyneiden kansakuntien toimintaan. Tätä aihepiiriä koskeva perusteellinen väitöskirja valmistui 2019, josta Seppä sai Tampereen yliopiston väitöskirjapalkinnon. Eläköitymisestä huolimatta Tarja Sepän tutkimustyö jatkuu kansainvälistä yhteisöä koskevien teemojen parissa. Myös tämän juhlajulkaisusarjan kirjoitukset liittyvät kansainvälistä yhteisöä, ihmisoikeuksia ja Yhdistyneitä kansakuntia koskeviin teemoihin.

Kirjoitukset esitettiin juhlaseminaarissa 25.1.2021. Näiden kirjoitusten lisäksi seminaarissa esiintyi kansainvälisen politiikan emeritusprofessori Vilho Harle.

Scroll to Top