Miksi kirjoittaa Politiikasta?

Kirjoittajamme kertovat, miksi he ovat valinneet Politiikasta.fi -sivuston.

”Politiikasta on kuin uuden, uljaan yhteiskunnan toiveuni: ketterä, monipuolinen, verkostoitunut ja resilientti. Se on ollut erittäin toimiva tapa julkaista retorisia analyysejani päivänpoliittisista, polttavistakin ilmiöistä. Politiikasta on tärkeä kanava yhteiskuntatieteilijöille olla osa yhteiskuntaa tässä ja nyt.”

Jouni Tilli, valtio-opin yliopistolehtori, Jyväskylän yliopisto

”Politiikasta tarjoaa tutkijalle erinomaisen kanavan linkittää tuoretta tutkittua tietoa osaksi laajempia yhteiskunnallisia ilmiöitä. Yhteiskuntatieteellinen tutkimus elää ja hengittää aina ajassa ja on hienoa, että Politiikasta tarjoaa mahdollisuuden käydä tutkittuun tietoon perustuvaa kansalaiskeskustelua. Eurooppa-tutkijana koen, että julkaisemalla tällä foorumilla osaltani autan ihmisiä ymmärtämään, mitä Euroopassa tällä hetkellä tapahtuu.”

Kimmo Elo, erikoistutkija, Eduskuntatutkimuksen keskus, Turun yliopisto

”Politiikasta-lehti tarjoaa erinomaisen kanavan tutkittuun tietoon perustuvalle ajankohtaiskommentoinnille. Olen kirjoittanut omista tutkimusaiheistani ja -projekteistani lehteen mielelläni, sillä toimitus suhtautuu juttuideoihin avarakatseisesti ja auttaa juttujen muokkaamisessa. Tällaisten kanavien avulla tieto tutkimuksesta leviää tehokkaammin kuin vaikkapa journaalijulkaisemisen kautta.”

Timo Harjuniemi, valtio-opin tutkijatohtori, Helsingin yliopisto

”Tutkimus tarvitsee lukijoita ollakseen vaikuttavaa. Politiikasta on ammattitaitoisesti toimitettu verkkolehti, jolla julkaistut tekstit tavoittavat laajasti lukijoita. Arvostan mahdollisuutta julkaista tutkimustuloksia nopealla aikataululla ja yleistajuisessa muodossa ja osallistua siten ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun.”

Tuija Saresma, nykykulttuurin tutkimuksen yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto

”Politiikasta-lehti on Suomen laadukkain politiikan verkkojulkaisu, jossa terävät ajankohtaisanalyysit yhdistyvät syvällisesti teoreettisiin mutta kuitenkin yleistajuisiin pohdintoihin. Olen julkaissut kirjoituksia Politiikasta-lehdessä, sillä sen kautta tavoitan laajan, yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneen lukijakunnan.”

Tapio Raunio, valtio-opin professori, Tampereen yliopisto

”Keskeinen osa tutkimustyön motivaatiota nivoutuu itselläni yhteiskunnalliseen aktivismiin. Mikäli tutkimustulokseni osoittavat selkeän epäkohdan, haluan olla mukana pohtimassa, mitä asialle voisi tehdä. Laajasti luettu ja ammattitaidolla toimitettu Politiikasta-lehti on osoittautunut erinomaiseksi alustaksi käydä avointa keskustelua ratkaisukeinoista.”

Hanna Wass, yleisen valtio-opin dosentti, Helsingin yliopisto

”Politiikasta auttaa tuomaan oman tutkimuksen laajemmalle yleisölle. Yhteiskuntatutkijana pidän arvokkaana tutkimuksen vuorovaikutusta muun yhteiskunnan kanssa. Tutkimuksen yleistajuistaminen palvelee myös omaa tutkimusta, sillä se auttaa kirkastamaan tutkimuksen keskeisiä tuloksia ja pohtimaan niiden yhteiskunnallista merkitystä.”

Hanna Ylöstalo, sosiologian yliopistolehtori, Turun yliopisto

”Politiikasta-lehteen on aina ilo kirjoittaa, sillä toimitustyö on valtavan asiantuntevaa ja yhteistyö on aina mukavaa. Lisäksi julkaisut tavoittavat paljon laajemman yleisön kun maksumuurien takana olevat akateemiset tekstit.”

Saara Särmä, tutkijatohtori (Suomen Akatemia), Tampereen yliopisto

”Politiikasta-lehti tarjoaa erinomaisen foorumin yleistajuisten tutkimusartikkelien julkaisemiseen. Tieteen kansainvälisyyden vuoksi suomeksi julkaiseminen on tärkeää, jotta tutkimus tulee yhteiskunnassamme näkyväksi. Hyvin toimitettu ja näyttävä verkkolehti kokoaa hienosti suomalaista politiikan ja yleisemmin yhteiskuntatieteen tutkimusta kaikkien saataville.”

Janne Matikainen, viestinnän yliopistonlehtori, Politiikan ja viestinnän kandiohjelman johtaja, Helsingin yliopisto

Scroll to Top