Studia Generalia: Näkökulmia mis- ja disinformaatioon

Disinformation-niminen muraali Floridassa. Terence Faircloth / Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Politiikasta-lehti ja Aalto-yliopiston informaatiovaikuttamisen kurssi järjestävät keväällä 2022 yhdessä Studia Generalia -luentosarjan nimeltään Hyvä, paha, politiikka: näkökulmia mis- ja disinformaatioon.

Viikottainen luento ilmestyy tälle sivulle keskiviikkoisin ja pysyy striimattavissa viikon ajan. Studia Generalia ”Hyvä, paha, politiikka” muodostaa osan Politiikasta-lehden 10-vuotisjuhlaa.

Luentosarja jakaantuu kolmeen kokonaisuuteen. Ensiksi tarkastellaan informaatiovaikuttamista ja politiikkaa käsitteiden ja teorian kautta. Toiseksi pyritään viemään tarkastelu konkreettisiin tapauksiin, esimerkkinä kehityskulut ja käytännöt itäisen Euroopan maissa. Lopuksi tuomme myös esiin Suomen tilanteen.

Luentosarjan tavoitteena on lisätä tietämystämme maailman eri toimijoista, heidän strategioistaan ja taktiikoistaan ja samalla lisätä kuulijoiden kykyä sietää ja ymmärtää näitä — lisätä siis kuulijoiden yhteiskunnallista resilienssiä.

Aalto-yliopiston osalta kurssia koordinoi Vesa Kantola ja Politiikasta-lehdessä toimituspäällikkö Emmi Skytén sekä vastaava päätoimittaja Mikko Poutanen.

 

Luentojen aikataulu

8.3. Johanna Vuorelma: Totuuden ja faktojen kriisi liberaalissa demokratiassa

15.3. Ari-Elmeri Hyvönen: Mihin demokraattinen keskustelu tarvitsee faktatotuutta – ja miksi sosiaalinen media saattaa uhata sitä?

22.3. Katja Valaskivi: Episteeminen epävakaus mediayhteiskunnassa

29.3. Joonas Pörsti: Mielten hallinnan historiaa

5.4. Katri Pynnöniemi: Informaation käyttö osana konfliktin hallintaa: tapaus Venäjä

19.4. Marko Ampuja: Trollaus ja salaliittoteoretisointi poliittisina viestintästrategioina

26.4. Samuli Björninen: Kertomustutkimuksen näkökulmia poliittiseen viestintään, misinformaatioon ja polarisaatioon

3.5. Annastiina Kallius: Propaganda Unkarissa: keskitetty disinformaatio poliittisena strategiana

10.5. Niki Sopanen: ”Pennijengi, Pekingin hukat ja viisi salajuonta”: Katsaus kiinalaiseen disinformaatiokonspirationismiin

17.5. Janne ”Rysky” Riiheläinen: NATO-kevään kertomuksia — turvallisuuspoliittiset vastaanpanijat

Scroll to Top