Avreglering som politik: Den finländska byråkratikritikens innehåll och begränsingar inför riksdagsvalet 2015

Diskussionen om överflödig byråkrati har fått stärkta tonfall inför riksdagsvalet. Jaakko Hillo och Isak Vento analyserar vilka idéer som ligger i grunden för diskussionen och vilka följder byråkratikritik som politik kan medföra för demokratisk samhällsstyrning.

Avreglering som politik: Den finländska byråkratikritikens innehåll och begränsingar inför riksdagsvalet 2015 Läs mer »