Författarnamn: Isak Vento

Isak Vento är doktorand vid Helsingfors universitet och jobbar i projektet Politiskt beteende i den finlandssvenska diasporan.

Den finlandssvenska diasporan

På senare år har den märkbart stora migrationen bland svenskspråkiga finländare väckt ett allt större intresse. Trots detta vet vi överraskande lite om de finlandssvenskar som är bosatta utomlands. Vilka är dessa utlandsfinlandssvenskar och vad tänker de om det finländska samhället?

Rulla till toppen