Att låna och lära i fredsprocesser – användningen av Åland som exempel

Det självstyrda, demilitariserade och svenskspråkiga Åland har använts som exempel vid försök att lösa konflikter på många håll i världen. Fenomenet att tidigare lösta konflikter används som exempel i fredsprocesser är inte ovanligt. Men vad innebär det egentligen att ”använda” exempel inom konfliktlösning? Vad är det som används, hur och av vem?

Att låna och lära i fredsprocesser – användningen av Åland som exempel Läs mer »