Ministereiden eturistiriitojen sääntely on kompleksista

Ministereiden eturistiriidat herättävät usein keskustelua mediassa, mutta syvällisempi keskustelu hallintojen eettisistä järjestelmistä loistaa poissaolollaan. Miten eturistiriitoja säännellään eri Euroopan maissa?