Hallinto ja itsesensuuri Venäjän sananvapauden tiellä – miksi glasnostin perintöä ei pidä unohtaa?

Glasnostin käsitteen merkityssisällöt voisivat toimia voimavarana itsesensuuria vastaan.