Entisen Neuvostoliiton alueen konfliktien analysointi kaipaa uusia näkökulmia

Miten konfliktit entisissä neuvostotasavalloissa poikkeavat konflikteista muualla päin maailmaa? Eivät välttämättä mitenkään, mutta silti neuvostoperintöön pohjaavista selitysmallista on vaikea luopua.