populismi

Populismista on monta erilaista määritelmää. Mitkä ovat populismille tyypilliset piirteet ja ketkä edustavat populismia?

1 5 6 7 8