Osatyökykyisten työllistyminen tarvitsee vaikuttavia toimia ja tietoa

Sekä kansantalous että työntekijä hyötyvät, jos osatyökykyisten työllistyminen helpottuu. Työllisyyttä voi parantaa työkykyä huonontamatta, mutta julkisen vallan apua tarvitaan lisää.