Vammaisuus yhteiskunnallisena ja poliittisena kysymyksenä

Vaikka vammaisuutta usein ajatellaan lääketieteen tai psykologian näkökulmasta, se on mitä suurimmissa määrin myös yhteiskunnallinen ja poliittinen kysymys ja siten myös yhteiskuntatutkimuksen aihe.