Hybridiuhat hämmentävät jakoa sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen

Turvallisuuden jako sisäiseen ja ulkoiseen on hallinnut niin akateemista kuin viranomaisten toimivalloista käytyä keskustelua. Miten hybridiuhat vaikuttavat sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden väliseen määritelmään?