Kuluttajat ilmastoviisaan asumisen haasteiden äärellä

Asumisen ratkaisut ovat tärkeä osa kestävää kehitystä. Yhteiskunnallisessa keskustelussa halutaan herätellä kansalaisia kiinnittämään huomiota asumisen ilmastovaikutuksiin.