Kirjoittaja: Hannes Peltonen

Hannes Peltonen on kansainvälisen politiikan yliopistonlehtori Tampereen yliopistossa.

Ilmastonmuutoksen hallinta antroposeenin aikana

Antroposeeni vie pohjan ihmisen ja luonnon erottamiselta toisistaan. Ihmiset eivät hallitse ilmastonmuutosta yksin, eikä ”luonto” odota passiivisesti ihmisten harjoittamaa globaalia hallintaa.

Planeettapolitiikka

Kansainvälisten suhteiden tieteenalan uutena avauksena ja poikkitieteellisenä lähestymistapana planeettapolitiikka lupaa paljon. Se vastaa myös tieteenalan pitkäaikaiseen uudistustarpeeseen.

Opettajan roolista yliopistossa

Opetuksen tarkoituksena ei ole pelkästään siirtää tietoa opiskelijoille vaan myös kehittää heidän taitojaan ja sivistystään.

Scroll to Top