Kolmannes kunnista ei vastannut julkisuuslain mukaiseen tietopyyntöön

Elokuuhun mennessä tietopyyntöömme vastasi 205 kuntaa. 96 kuntaa ei vastannut lainkaan.