Hallituksen tasa-arvo-ohjelma ristiriidassa jo tehtyyn politiikkaan

Sukupuolten välisen eriarvoisuuden huomiotta jättäminen on näkynyt hallituksen tekemässä politiikassa erityisesti työllisyyden osalta jo nyt.

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma ristiriidassa jo tehtyyn politiikkaan Lue lisää »