Kirjoittaja: Henri Vogt

Henri Vogt on kansainvälisen politiikan professori Turun yliopistossa.

Ukrainasta, liberalismista, realismista ja konstruktivismista

Ukrainan sotaa on haluttu selittää erityisesti realismin teoriaperinteen näkökulmasta, mutta realismin painotus ei tarjoa moniulotteista kuvaa konfliktista eikä tarjoa yksinään pohjaa sen ratkaisulle.  Keskinäisriippuvuuden, identiteettien ja vapauden erilaiset merkitykset tulisi analyyseissa myös huomioida.

Ukrainasta, liberalismista, realismista ja konstruktivismista Lue lisää »

Scroll to Top