Monipuoliset selviytymistaidot yksin tulleiden turvapaikanhakijanuorten arjessa

Yksin tulleiden turvapaikanhakijanuorten arjen selviytymistaidot ovat monimuotoisia ja kekseliäitä. Kokemustietoa näistä selviytymistaidoista tulisi hyödyntää tehokkaammin turvapaikanhakijanuorten kotoutumispolun kehittämisessä.